Maska
 
  Skład Chemiczny Absolu
Oferta
 - sorbenty i akcesoria
 - rozdzielnice elektryczne
 - przedłużacze elektryczne
Cennik
 - sorbenty i akcesoria
Karta Charakterystyki Absolu
Galeria
  Kontakt
Licznik
 
  DANE TECHNICZNE  
 

Główne składniki Absolu to piasek, wapń, cement i woda. Składniki te miesza się, a następnie powstałą masę wraz z proszkiem aluminiowym poddaje się reakcji. W wyniku tej reakcji Absol uzyskuje dużą kruchość. Proces twardnienia aż do otrzymania wiązania chemicznego między tlenkiem wapnia, dwutlenkiem krzemu i wodą odbywa się poprzez proces autoklawy przy nadciśnieniu 10 atm., w temperaturze 180oC.

Po procesie autoklawy produkt zostaje rozdrobniony oraz poprzez przesianie podzielony na granulki odpowiedniej wielkości.

 
 

ZALECANE DOZOWANIE

 
Oleje
 
3 litry Absolu na 2 litr oleju
 
Kwasy
 
8 litrów Absolu na 2 litr kwasu
 
UWAGA! Należy bezwzględnie przestrzegać zalecanych dawek
Copyright © 2005 - Maska Sp.j.