Maska
 
  Skład Chemiczny Absolu
Oferta
 - sorbenty i akcesoria
 - rozdzielnice elektryczne
 - przedłużacze elektryczne
Cennik
 - sorbenty i akcesoria
Karta Charakterystyki Absolu
Galeria
  Kontakt
Licznik
 

SORBENT ABSOL

- stosuj zawsze wtedy, gdy musisz usunąć substancje niebezpieczne dla środowiska.

Absol - szybko i efektywnie - wchłania, usuwa i neutralizuje niebezpieczne dla środowiska substancje. Produkt ten może być używany przy gaszeniu pożarów oraz jako środek antypoślizgowy. Wszędzie tam, gdzie pracuje się z olejami, emulsjami olejowymi, tłuszczami, smarami, farbami, rozcieńczalnikami oraz kwasami, i gdzie powstają zanieczyszczenia związane z tymi substancjami - możemy z powodzeniem stosować Absol. Absol jest produktem szwedzkim, nie zawiera żadnych składników niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

ELEKTRYCZNE ROZDZIELNICE PRZENOŚNE PRZEDŁUŻACZE ELEKTRYCZNE

Produkty Polskie
Copyright © 2005 - Maska Sp.j.