Maska
 
  Skład Chemiczny Absolu
Oferta
 - sorbenty i akcesoria
 - rozdzielnice elektryczne
 - przedłużacze elektryczne
Cennik
 - sorbenty i akcesoria
Karta Charakterystyki Absolu
Galeria
  Kontakt
Licznik
 

SKŁAD CHEMICZNY ABSOLU

 
Wzór chemiczny
Procent wagi
 
 
SiO2
50-55
 
 
CaO
24-28
 
 
Al2O3
3-6
 
 
Fe2O3
1-2
 
 
MgO
0-1
 
 
Niewielkie ilości składników rozpuszczalnych w wodzie (alkaliczny siarczan i siarczan wapnia)
2-3
 
  Powyższe cząstki są chemicznie powiązane ze sobą np. CaO.SiO2.H2O.
KARTA CHARAKTERYSTYKI
Karta dotyczy - zgodnie z nazwą - przygotowywanego produktu lub oddzielnie dostarczonego komponentu do produktu.
  Produkt niebezpieczny dla zdrowia
TAK
NIE
a. zawiera składniki niebezpieczne dla zdrowia
b. trujący
c. niebezpieczny
d. żrący lub drażniący
e. inne niebezpieczeństwa dla zdrowia
  Produkt niebezpieczny dla środowiska
TAK
NIE
a. zawiera składniki niebezpieczne dla środowiska
b. zanieczyszczający powietrze
c. zanieczyszczający wodę
d. inne niebezpieczeństwo dla środowiska
  Niebezpieczeństwo pożarowe
TAK NIE
a. produkt łatwopalny
b. produkt wybuchowy
c. produkt samozapalny
Copyright © 2005 - Maska Sp.j.