Maska
 
  Skład Chemiczny Absolu
Oferta
 - sorbenty i akcesoria
 - rozdzielnice elektryczne
 - przedłużacze elektryczne
Cennik
 - sorbenty i akcesoria
Karta Charakterystyki Absolu
Galeria
  Kontakt
Licznik
 
ZASTOSOWANIE SORBENTU ABSOL
   
Absol wchłania wszystkie typy substancji organicznych takich jak: oleje hydrauliczne, smary, oleje opałowe, tłuszcze, rozcieńczalniki, różne rodzaje naft, oraz resztki farb i lakierów. Jeżeli wchłaniana substancja jest łatwopalna, to zastosowany Absol po użyciu należy zutylizować termicznie. Otrzymany produkt końcowy to nieszkodliwy popiół o odczynie alkalicznym.
 
 

Absol użyty w odpowiedniej ilości (patrz: zalecane dozowanie) wchłania i neutralizuje kwasy organiczne i nieorganiczne. Po dwóch godzinach od zastosowania Absol zawiera jedynie 3 do 5% wchłoniętego kwasu. Po 24 godzinach następuje całkowita neutralizacja. Powstałe odpady mogą być wywiezione na wysypisko śmieci, jako odpady komunalne.

 
 

Absol można wykorzystywać do wchłaniania roztworów alkalicznych takich jak ług sodowy i amoniak.

 
 

Dzięki specyficznej porowatej strukturze powierzchni kanciaste granulki Absolu są efektywnym środkiem zmniejszającym ryzyko poślizgu.

 
 

Ze względu na to, że Absol jest niepalny, można go stosować do gaszenia mniejszych ognisk pożaru. Wchłaniając substancje łatwopalne i charakteryzujące się wysoką temperaturą topnienia (1250oC) bardzo zmniejsza ryzyko zapalenia się tych substancji.

 
 

Absol jest stosowany z dużym powodzeniem do tamowania wycieków roztopionych metali np. aluminium i magnezu jak również do ograniczania ryzyka pożaru.

 
Copyright © 2005 - Maska Sp.j.